In de onderstaande tabel leest u onze actuele rentetarieven.

De tariefklasse geeft aan welk percentage van de marktwaarde van de woning geleend wordt. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de tariefklasse.

  NHG t/m 60% Marktwaarde t/m 80% Marktwaarde t/m 90% Marktwaarde Meer dan 90% Marktwaarde
  Rente Rente Rente Rente Rente
1 jaar 1.2 % 1.32 % 1.46 % 1.66 % 1.81 %
3 jaar 1.3 % 1.5 % 1.6 % 1.76 % 1.99 %
5 jaar 1.53 % 1.63 % 1.66 % 1.76 % 1.99 %
7 jaar 1.8 % 1.9 % 1.92 % 2.03 % 2.14 %
10 jaar 2.09 % 2.2 % 2.22 % 2.24 % 2.28 %
12 jaar 2.2 % 2.3 % 2.32 % 2.41 % 2.52 %
15 jaar 2.3 % 2.42 % 2.46 % 2.62 % 2.78 %
17 jaar 2.36 % 2.45 % 2.53 % 2.67 % 2.84 %
20 jaar 2.43 % 2.51 % 2.64 % 2.75 % 2.91 %
30 jaar 2.6 % 2.77 % 2.9 % 3.08 % 3.14 %

Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 4-5-2018

De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 1.84%

Het jaarlijkse kostenpercentage (ook wel 'effectieve rente' genoemd) geeft aan wat u jaarlijks aan rente en kosten betaalt voor de lening. Met dit percentage kunt u hypotheekrentes van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

JKP

In onze rentetabel ziet u onze actuele rentetarieven. In de tabel staat per rentevastperiode welke hypotheekrente u betaalt voor welke risicoklasse. De risicoklasse hangt af van de marktwaarde van uw huis. Hoe groter het gedeelte van de marktwaarde dat u leent, hoe hoger de risicocategorie.

Als u met de muis over de rentepercentages gaat, ziet u het bijhorende jaarlijkse kostenpercentage. Het jaarlijks kostenpercentage is altijd hoger dan de nominale rente, omdat in de berekening van het jaarlijks kostenpercentage een indicatie van de volgende kosten zijn meegenomen:

  • het bedrag dat u jaarlijks aan rente en aflossing betaalt voor de lening
  • de kosten die u moet maken om de lening te kunnen krijgen (zie het representatieve voorbeeld hieronder voor de gebruikte kosten).

Representatief voorbeeld inclusief het jaarlijks kostenpercentage:

800_JKP2016.png

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek met NHG: U betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente. Het bedrag voor rente en aflossing in de tabel geldt voor de eerste maand.

Voor dit rekenvoorbeeld zijn de kosten in onderstaande tabel meegenomen voor het berekenen van het jaarlijks kostenpercentage. Dit zijn (mogelijke) kosten die u moet maken voor het afsluiten van uw hypotheek. Daarbij zijn wij uitgegaan van gemiddelde kosten bij een woning van EUR 200.000,-.

800_JKPkosten2017.png

Let op: bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten dient alleen als voorbeeld. Er kunnen bijvoorbeeld ook andere kosten bijkomen die gemaakt moeten worden. Wijken de te maken kosten of de hoofdsom in uw geval af van bovenstaand overzicht? Dan verandert ook het jaarlijks kostenpercentage.