Met dit systeem zijn wij in staat om ook in de toekomst goed en snel op de behoeftes van onze klanten in te spelen. Nieuwe klanten voor wie u de hypotheekaanvraag na 1 oktober 2022 heeft ingediend, zitten al in dit nieuwe systeem. U herkent deze klanten aan het hypotheeknummer, daar staat geen letter A voor.

Tussen 28 februari en 13 maart kunnen wij geen wijzigingen voor bestaande klanten verwerken  

Tijdens de voorbereiding voor het nieuwe hypotheeksysteem kunnen wij tijdelijk niets wijzigen. Houd hier rekening mee bij uw aanvraag voor bijvoorbeeld een (onderhandse) verhoging, verhuisregeling of algehele aflossing. Deze aanvragen kunnen in die periode niet passeren bij de notaris.  We kunnen ook geen betalingen uit een bouwdepot doen. Op onze website leest u met welke aanleverdata u rekening moet houden.

Belangrijke data voor aanvragen van wijzigingen

Aanvragen van bestaande klanten kunnen tussen 28 februari en 14 maart niet passeren bij de notaris. 

Moet de hypotheek passeren vóór 28 februari?

 • Dien uw aanvraag vóór 3 februari in.
 • Zorg dat u uiterlijk 10 februari alle stukken instuurt. Natuurlijk onder voorbehoud van acceptatie van alle dossierstukken.
 • Stuur uiterlijk 17 februari de getekende offerte in.
 • De notaris kan uiterlijk 21 februari de passeerdatum aan ons doorgeven. 

Moet de hypotheek passeren na 14 maart?

 • Er verandert niets in de manier waarop u de aanvraag indient. Wij zorgen dat de aanvraag wordt overgezet naar het nieuwe systeem.
 • Van 28 februari tot en met 13 maart kunnen wij lopende aanvragen niet verder verwerken. Uw aanvraag loopt dus vertraging op. Nadat uw aanvraag is overgezet naar het nieuwe systeem krijgt u van ons een nieuw aanvraagnummer en zullen we deze weer in behandeling nemen.
 • Moet uw aanvraag binnen enkele dagen na 14 maart passeren? Neem contact met ons op, zodat we samen de aanleverdata kunnen bespreken. 

Wil uw klant de hypotheek helemaal aflossen tussen 28 februari en 14 maart?

 • Vraag de aflosnota op vóór 20 februari.

Een voorlopig of bindend aanbod ontvangen vóór 28 februari?

 • Dien uw aanvraag voor een voorlopig aanbod in vóór 23 februari.
 • Voor een bindend aanbod dienen wij uiterlijk 23 februari alle stukken te hebben ontvangen. 

Tussen 28 februari en 13 maart kunnen wij geen bouwdepotdeclaraties verwerken 

Wij kunnen tijdens deze periode ook geen spoedbetalingen doen. Dit is belangrijke informatie als uw klant bijvoorbeeld een afspraak heeft met een aannemer of leverancier in deze periode. We sturen alle klanten met een bouwdepot hierover een brief.

Ook andere wijzigingen zoals renteafkoop, omzetting van aflosvorm of een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen wij niet verwerken tussen 28 februari en 13 maart

Zorg dat wij tijdig alle stukken van u ontvangen zodat we de aanvraag mogelijk nog vóór 28 februari kunnen verwerken. Voorziet u problemen met het verloop van uw aanvraag? Neem contact met ons op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken.

Informatie voor uw klanten

We hebben alle informatie voor uw klanten onder elkaar gezet. Zo vindt u het altijd gemakkelijk terug als een klant u om hulp vraagt. Natuurlijk informeren we u als alle klanten zijn overgezet naar het nieuwe systeem.

Goed om te weten: deze informatie geldt niet voor klanten voor wie u de hypotheekaanvraag na 1 oktober 2022 heeft ingediend. Deze klanten zitten al in ons nieuwe hypothekensysteem en maken ook al gebruik van de nieuwe persoonlijk omgeving. U herkent deze klanten ook aan het hypotheeknummer, daar staat geen letter A voor. 

 • Tussen 28 februari en 13 maart kunnen wij geen wijzigingen verwerken

  We kunnen tijdelijk ook geen wijzigingen verwerken die uw klant nu zelf in de persoonlijke omgeving kan doen. Zoals extra aflossingen, wijzigen van de woningwaarde of het omzetten van een aflosvorm. Klanten kunnen hun wijziging tot 28 februari in de huidige persoonlijke omgeving Mijn Attens indienen. Vanaf 13 maart kunnen klanten hun wijzigingen zelf in de nieuwe persoonlijke omgeving Mijn Leninginzicht doorvoeren. Klanten krijgen van ons een brief met daarin de registratiecode voor de nieuwe persoonlijke omgeving Mijn Leninginzicht. 

 • Tussen 28 februari en 13 maart kunnen wij geen bouwdepotdeclaraties verwerken

  Wij kunnen tijdens deze periode ook geen spoedbetalingen voor uw klanten doen. Dit is belangrijke informatie als uw klant bijvoorbeeld een afspraak heeft met een aannemer of leverancier in deze periode. We sturen alle klanten met een bouwdepot uiterlijk 21 februari een brief. 

 • Klanten krijgen vanaf 13 maart een nieuw hypotheeknummer

  We sturen alle klanten hierover na 13 maart een brief. Wij veranderen niks aan de hypotheek. 

 • Klanten krijgen een nieuwe online klantomgeving met meer mogelijkheden: Mijn Leninginzicht

  Alle klanten krijgen na 13 maart een brief met hun registratiecode voor Mijn Leninginzicht. Op Mijn Leninginzicht kunnen klanten onder andere: 

  • de actuele gegevens van de lening inzien
  • extra aflossen
  • declareren uit het bouwdepot
  • de rente aanpassen
 • Klanten lossen vanaf nu altijd af via Mijn Leninginzicht met iDEAL

  Was uw klant gewend een extra aflossing zelf aan ons over te maken? Vanaf 13 maart is dat niet meer mogelijk. In Mijn Leninginzicht kiest uw klant gemakkelijk zelf hoeveel hij wil aflossen en van welk leningdeel. De klant ziet direct hoe het maandbedrag wijzigt.

 • Heeft uw klant meerdere hypotheken? We schrijven het maandbedrag straks per hypotheek af

  In ons huidige systeem halen wij het maandbedrag in 1 keer van de rekening van de klant. In het nieuwe systeem doen wij een afschrijving per hypotheek. Op maandag 3 april halen we voor het eerst het maandbedrag per hypotheek van de rekening van de klant. 

 • Bij een spaarhypotheek kijken we voortaan elke maand of de rente omlaag kan

  Vanaf april kijken we automatisch elke maand of uw klant genoeg heeft gespaard voor een verlaging van de tariefklasse. Alle klanten met een spaarhypotheek krijgen hierover een brief.