Dit kan in veel gevallen kosteloos, maar soms zijn er kosten aan verbonden. Deze zogenaamde boeterente is een vergoeding voor het renteverlies dat Attens Hypotheken lijdt door de vervroegde aflossing. De hoogte van de boete is onder andere afhankelijk van het verschil tussen de hypotheekrente die u betaalt en het rentetarief voor een nieuwe, soortgelijke hypotheek. Een uitleg over de berekening van de boeterente en een rekenvoorbeeld leest u in de Algemene Voorwaarden.

Tijdig aankondigen

Uw aankondiging van een extra aflossing moet minimaal één kalendermaand voor de gewenste aflossingsdatum (iedere 1e van de maand) in ons bezit te zijn. U vindt hier het formulier. Heeft u het formulier ingevuld en opgestuurd? Dan sturen wij u een ontvangstbevestiging. Ongeveer 1 maand voor de aflosdatum sturen wij u een e-mail met de betaalinstructies.

Welk bedrag wilt u aflossen?

Tot en met 10% aflossen

Wilt u binnen een kalenderjaar tot en met 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag (exclusief overbruggingskediet) extra aflossen, dan kan dat kosteloos. Een overbruggingskrediet mag altijd zonder boete worden afgelost.

Meer dan 10% aflossen

U wilt binnen een kalenderjaar meer dan 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag extra aflossen, maar niet het hele bedrag? Dat kan kosteloos als de actuele rente hoger of gelijk is aan de hypotheekrente op uw hypotheek. Uiteraard vergelijken we uw rente met de rente voor leningen met dezelfde aflossingsvorm en resterende rentevastperiode.

Staat uw huis onder water? Dan heeft u een hypotheek die hoger is dan de actuele marktwaarde van uw huis.  Dat verschil mag u boetevrij aflossen.  
In alle andere gevallen brengen wij een vergoeding in rekening voor het renteverlies, de zogenaamde boeterente.

100% aflossen

U kunt uw hypotheek altijd volledig aflossen zonder kosten in de volgende situaties:

  • Bij verkoop van uw huis. De opbrengsten uit de verkoop van uw woning gebruikt u om het bedrag dat u bij ons heeft geleend, af te lossen. Is de verkoopprijs van uw woning niet voldoende om het openstaande hypotheekbedrag ineens af te lossen, dan houdt u een restschuld over. Verwacht u dat dit zo zal zijn, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Samen bespreken wij dan uw mogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen door te bellen: (020) 318 96 50. E-mailen kan ook, naar ib@attens.nl
  • Aan het einde van uw rentevastperiode.
  • Als de actuele rente hoger of gelijk is aan de hypotheekrente op uw hypotheek. Uiteraard vergelijken we uw rente met de rente voor leningen met dezelfde aflossingsvorm en resterende rentevastperiode.
  • Aan het einde van de volledige looptijd van uw hypotheek. Als u gedurende de looptijd uw aflossingsbedragen heeft betaald, is uw hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost aan het einde van de looptijd. Het eventueel resterende deel kan u op dat moment kosteloos aflossen.
  • Binnen één jaar na overlijden van de schuldenaar van de hypotheek of de partner van de schuldenaar.

In andere gevallen brengen wij een vergoeding in rekening voor het renteverlies, de zogenaamde boeterente.


Tip: het aflossen van een hypotheek is een belangrijke beslissing waarvan de financiële gevolgen soms lastig te overzien zijn. Als u hierover vragen heeft, kunt advies vragen bij een hypotheekadviseur.