Spaargeld om tegenvallers op te vangen

Uw financiële situatie kan onverwacht veranderen. Daarom is het belangrijk dat u genoeg spaargeld heeft: een financiële buffer. Daarmee kunt u een moeilijke periode overbruggen. Bijvoorbeeld als u plotseling hoge uitgaven heeft. Of als het inkomen van u of uw partner wegvalt. Ook dan moet u namelijk uw hypotheek en andere vaste lasten blijven betalen.

Bereken hoe groot uw buffer moet zijn

Zorg dat u genoeg spaargeld heeft om minstens enkele maanden de vaste lasten en de kosten van het huishouden te betalen. De BufferBerekenaar van het Nibud is een handig hulpmiddel als u uit wilt rekenen hoeveel spaargeld u nodig heeft. Is uw buffer niet groot genoeg? Dan is het verstandig om te gaan sparen.

Bel ons meteen als u betalingsproblemen vewacht

Ook als het financieel tegen zit, proberen we u te helpen. U hoeft uw naam niet te noemen. Het beste kunt u ons bellen: 020 - 318 96 50. Mailen kan ook: ib@attens.nl.

Bij betalingsproblemen

Daalt uw inkomen? Of wordt het om een andere reden moeilijk het maandbedrag van uw hypotheek te betalen? Voorkom problemen en neem contact met ons op. Hoe eerder, hoe beter. U blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Maar ook als het financieel tegenzit, proberen wij u te helpen.

Het beste kunt u bellen: 020 - 318 96 50. U hoeft uw naam niet te noemen. Ook als u anoniem belt, zoeken we samen met u naar de beste oplossing. E-mailen kan ook: ib@attens.nl

Meer informatie bij betalingsproblemen

Kijk ook eens op deze websites:

  • www.uwv.nl Bij het UWV kunt u nagaan of u recht heeft op een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • www.nibud.nl Nibud geeft bespaartips en gratis budgetadvies.
  • www.zelfjeschuldenregelen.nl Hier kunt u een stappenplan maken voor het oplossen van een schuldenprobleem.

Bij scheiding

Als u en uw partner uit elkaar gaan, brengt dat veel praktische veranderingen met zich mee. Dit kan ook gelden voor uw hypotheek. Elke scheidingssituatie is anders en er kunnen allerlei factoren meespelen. U leest het hier.

Bij arbeidsongeschiktheid

Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft vaak tot gevolg dat het inkomen daalt. Komt u in deze situatie en wordt het voor u moeilijk om uw hypotheeklasten te betalen? Laat ons dat dan tijdig weten. Wij helpen u graag bij het zoeken naar een passende oplossing. Neem zo snel mogelijk contact met ons op door te bellen: (020) 318 96 50. E-mailen kan ook, naar ib@attens.nl.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid

Kijk ook eens op deze website: www.uwv.nl Bij het UWV kunt u nagaan of u recht heeft op een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Bent u zzp'er? Dan zijn de financiële gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid meestal nog groter. U heeft immers geen werkgever die uw loon doorbetaalt. En als uw inkomen daalt, heeft u bovendien minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Met een goede verzekering kunt u ervoor zorgen dat u ook bij arbeidsongeschiktheid uw hypotheek kunt blijven betalen. De premie is meestal aftrekbaar. U kunt kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat of voor een woonlastenverzekering. Met een woonlastenverzekering verzekert u alleen het bedrag dat u nodig heeft voor uw hypotheek. Een woonlastenverzekering keert dus minder uit dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar staat tegenover dat de premie voor een woonlastenverzekering lager is. Elke oplossing heeft voor- en nadelen. 

Laat u in elk geval goed adviseren over de risico's van arbeidsongeschiktheid. Uw financieel adviseur is daarvoor de aangewezen persoon.

Bij overlijden

Na een overlijden moeten allerlei administratieve zaken geregeld worden. Ook voor de hypotheek. Een belangrijke vraag is daarbij: heeft de overledene een overlijdensrisico- of levensverzekering?

Is dat het geval, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. De verzekering is op het leven van 2 personen afgesloten. De verzekering keert in dat geval uit als een van beide personen komt te overlijden.
  2. De verzekering is op één naam afgesloten. In dit geval keert de verzekering alleen uit bij het overlijden van deze verzekerde.

Met het geld dat de verzekering uitkeert, kan de achterblijvende partner of een andere nabestaande de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen.

Vraag over uw specifieke situatie advies aan de hypotheekadviseur bij wie de hypotheek is afgesloten.

Is het verzekerd bedrag genoeg?

In de loop van de jaren verandert uw financiële situatie. Daarom is het goed om na te gaan of het verzekerd bedrag van uw overlijdensrisicoverzekering nog hoog genoeg is.

  • Is het verzekerd bedrag lager dan de hypotheek? Dan blijft er een schuld over als u of uw partner overlijdt. Daarom is het belangrijk dat u nagaat of de langstlevende partner het maandbedrag van de resterende hypotheek alleen kan betalen. Hiervoor kunt u de berekening van de maximale hypotheek gebruiken. Ga daarbij uit van de ongunstige situatie dat de meestverdienende partner overlijdt.
  • Twijfelt u of het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering hoog genoeg is? Vraag advies aan uw hypotheekadviseur. Daar zijn mogelijk kosten aan verbonden, maar u kunt er financiële problemen mee voorkomen.