Daarom vragen we extra informatie zodat de acceptanten van onze ondernemersdesk kunnen vaststellen of het inkomen voldoende bestendig is en het verstrekken van een hypotheek verantwoord is.

Vanaf 1 mei zijn jaarcijfers 2021 noodzakelijk

Aangezien 2021 ook in economisch opzicht een bijzonder karakter heeft, willen onze acceptanten bij de beoordeling van een aanvraag vanaf 1 mei de jaarcijfers zien.

Hoe gaan we om met grote veranderingen in de jaarcijfers?

De interpretatie van jaarcijfers van zelfstandigen en ondernemers is altijd maatwerk. Dat geldt misschien nog wel extra voor de jaarcijfers over de coronajaren 2020 en 2021. Veel ondernemers hadden door de lockdowns een afwijkend inkomen. In sommige branches kelderde de omzet. In andere branches ging het juist uitzonderlijk goed. Die uitschieters kunnen impact hebben op de leencapaciteit.

We wijken in sommige gevallen af van ons uitgangspunt dat het toetsinkomen niet hoger is dan het inkomen in het laatste kalenderjaar (2021). De acceptanten van onze ondernemersdesk gaan hier op de volgende manier mee om:

  • Sterke winstdaling van meer dan 50%? We rekenen met het laatste jaar 
    Heeft u een klant waarvan het ondernemersinkomen in 2021 met 50% of meer gedaald is ten opzichte van 2019 of 2020? Dan houden we vast aan het uitgangspunt dat het toetsinkomen niet hoger is dan het inkomen in het laatste kalenderjaar.
  • Winstdaling van minder van dan 50%? Geef een toelichting of dit eenmalig was
    Bij een daling van het ondernemersinkomen met minder dan 50% is het aan u, uw klant en zijn boekhouder om toe te lichten dat de winstdaling eenmalig was. Is het aannemelijk dat het inkomen in 2022 minstens gelijk zal zijn aan dat van 2019? Dan laten we het uitgangspunt om het inkomen van het laatste kalenderjaar aan te houden los.
  • Winststijging: verwacht u dat dit eenmalig was of structureel?
    In sommige branches, bijvoorbeeld de bouw, ging het veel ondernemers juist voor de wind in 2020 en 2021. Maar ook een winststijging kan het gevolg zijn van coronamaatregelen. Bij een sterke stijging van de winst (40% of meer) letten de acceptanten van onze ondernemersdesk extra op: is de stijging incidenteel als gevolg van corona-ontwikkelingen? Of gaat het om een gestage, structurele stijging? Om die vraag te kunnen beantwoorden vragen we om een verklaring van de boekhouder of van de ondernemer over de oorzaak van de winststijging en de verwachting voor 2022.  

Formulier extra informatie bij toetsing inkomen ondernemers  

Vul bij een aanvraag voor een zelfstandige of ondernemer altijd dit formulier in. Wij stellen dezelfde vragen als NHG doet bij de inkomensverklaring ondernemer.

Heeft u vragen? De acceptanten van onze ondernemersdesk denken graag met u mee

Bel of mail ons gerust om de mogelijkheden te bespreken.