• Waar kan ik een Attens Hypotheek afsluiten?

   Bij een hypotheekadviseur. Een adviseur bij u in de omgeving vindt u hier. De adviseur zal met u uitzoeken welke hypotheek bij uw situatie past en of een Attens Hypotheek voor u de beste keuze is.

  • Wanneer kom ik in aanmerking voor een Attens Hypotheek?

   Als u deelnemer bent van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (of uw partner is dat), komt u in aanmerking voor de Attens Hypotheek. Deze is ontwikkeld voor leden van PGGM&CO, maar als u nog geen lid bent, dan wordt u dat automatisch. Dat lidmaatschap is gratis.

  • Hoe weet ik of ik deelnemer ben van Pensioenfonds Zorg & Welzijn?

   U bent deelnemer aan het pensioenfonds als u recht heeft op een pensioenuitkering door PFZW. U bent deelnemer als u:

   • nu pensioen opbouwt en recht heeft op een uitkering in de toekomst; of
   • in het verleden pensioen heeft opgebouwd en in de toekomst recht heeft op een pensioenuitkering; of
   • in het verleden pensioen heeft opgebouwd en nu een pensioenuitkering ontvangt.

   In elk van deze gevallen moet u aantonen dat u deelnemer bent door een pensioenoverzicht van PFZW te overleggen. U vindt dat overzicht op MijnPFZW.

  • Wat gebeurt er met mijn Attens Hypotheek als ik in een andere sector ga werken of stop met werken?

   Als u eenmaal een Attens Hypotheek heeft afgesloten, dan behoudt u tot en met het einde van de looptijd de voordelen van deze hypotheek. Er verandert dus niets aan uw hypotheek als u ander werk gaat doen of stopt met werken.

  • ​Ik werk op dit moment niet meer in de sector zorg en welzijn. Kan ik toch een Attens Hypotheek afsluiten?

   Ja, als u nog deelnemer bent aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en lid bent of wordt van PGGM&CO, dan komt u in aanmerking voor de Attens Hypotheek. Als u niet zeker weet of u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, dan kunt u dat navragen bij uw werkgever of opzoeken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  • ​Mijn partner werkt in een andere sector. Kan ik toch een Attens Hypotheek afsluiten op onze beide namen?

   Ja. Als één van de partners deelnemer is in het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en lid is (of wordt) van PGGM&CO, dan kunt u een Attens Hypotheek afsluiten.

  • ​Gaat mijn pensioen omlaag als ik een Attens Hypotheek afsluit?

   Nee. Pensioenfondsen reserveren geld voor de pensioenuitkering op naam van de deelnemer. De premies die zij ontvangen worden gestort in een algemene kas. Dit geld laten zij beleggen om in de toekomst de premie op naam te kunnen uitbetalen. U houdt altijd recht op uw pensioenuitkering, of u nu wel of niet bij Attens een hypotheek afsluit.

  • Ik heb een contract voor bepaalde tijd bij mijn werkgever. Kan ik een hypotheek afsluiten?

   Als uw werkgever een intentieverklaring ondertekent waarin hij aangeeft dat de proeftijd is verstreken en het tijdelijke contract wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan houden wij met dit tijdelijke inkomen rekening bij de beoordeling van uw hypotheekaanvraag.

  • Kan ik met vragen en wijzigingen ook rechtstreeks terecht bij Attens Hypotheken?

   Omdat uw hypotheekadviseur al uw gegevens heeft en daardoor de financiële gevolgen goed kan overzien, verwijzen wij u door naar uw hypotheekadviseur voor een onafhankelijk advies.

  • Moet ik altijd een taxatierapport* laten maken bij het afsluiten van een hypotheek?

   Nee, in twee situaties hoeft dat niet:

   • U koopt een nieuwbouwhuis dat wordt gebouwd door een aannemer.
   • U bezit al een eigen woning en sluit een hypotheek af die niet hoger is dan 80% van de meest recente WOZ-waarde van de woning.

   * een taxatierapport laten maken kost geld. Vraag eerst naar de kosten voordat je een taxatierapport laat opmaken.

  • Heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig voor een hypotheek bij Attens?

   Soms wel.
   Sluit u een hypotheek niet hoger dan 80% van de waarde van de woning? Of met Nationale Hypotheek Garantie? Dan is het niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten. In alle andere situaties wel.

   Het is altijd verstandig om vooraf na te denken over wat er gebeurt met de hypotheek als u komt te overlijden. Of bij het overlijden van uw partner. Laat u daarom goed adviseren over de betaalbaarheid van de hypotheek na overlijden. Zo voorkomt u dat u of uw nabestaanden voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u ervoor zorgen dat (een deel van) de hypotheek wordt afgelost. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals een nabestaandenpensioen. Uw adviseur kan u hier het beste over informeren.

  • ​Kan ik bij een Attens Hypotheek een 'hogere inschrijving' krijgen?

   Ja, bij het afsluiten van een hypotheek wordt deze ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster. Als u ervoor kiest om een extra bedrag boven op uw hypotheekbedrag in te schrijven, dan geeft dat extra ruimte. Als u later uw hypotheekbedrag bij ons verhoogt en deze verhoging valt binnen dit extra inschrijvingsbedrag, dan hoeft u niet opnieuw naar de notaris. Voor de hogere inschrijving betaalt u mogelijk wel hogere notariskosten.

  • Wat is Mortgage Credit Directive?

   Dit is een nieuwe Europese richtlijn, Europese regels voor het aanbieden en beheren van hypotheken. Het is doel is om de klant beter te beschermen en de vergelijkbaarheid van hypotheken in Europa te vergroten. Simpel gezegd: nieuwe Nederlandse hypotheken moeten voldoen aan Europese regels.

  • Ik wil gaan verbouwen. Kan ik een tweede hypotheek nemen om de verbouwing te financieren?

   Dit kan als uw eerste hypotheek bij Attens Hypotheken loopt.

  • Kan ik het geld uit een tweede hypotheek vrij besteden?

   Als de onderhoudstoestand van uw huis goed is, dan mag u een tweede hypotheek vrij besteden. Voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente doet het bestedingsdoel er wel toe. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

  • Ik heb een bouwdepot. Hoe kan ik een factuur declareren?

   U vult ons declaratieformulier in. Heeft daar vragen over? Kijk dan in deze handleiding.

  • Wanneer wordt mijn hypotheek termijn geïncasseerd?

   De hypotheek wordt altijd de 1e werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.

   Heeft u een leningdeel met een bouwdepot? Dan halen wij de 7e werkdag van de maand het maandbedrag van uw rekening.

   U betaalt rente en aflossing altijd maandelijks achteraf.

  • Ik ben een nieuwe klant, waarom is er meer afgeschreven dan het maandbedrag?

   U bent pas bij de notaris geweest voor het passeren van de hypotheekakte. Dan moet u er rekening mee houden dat er eerst een hele maand voorbijgaat voordat wij voor de 1e keer uw hypotheeklasten afschrijven.

   Voorbeeld: is uw hypotheek op 15 oktober gepasseerd? Dan incasseren we uw hypotheeklasten pas begin december. U betaalt dan de rente en aflossing over de afgelopen maand plus de dagen van de maand waarin u bij de notaris bent geweest.

  • Kan ik tussentijds extra aflossen op mijn hypotheek?

   Ja, u kunt tussentijds extra aflossen op uw hypotheek.

   Het formulier waarmee u de extra aflossing doorgeeft vindt u hier. Het ingevulde formulier mailt u naar whb@attens.nl.

   Houdt u rekening met het volgende:

   • U mag 10% van het totale leenbedrag per kalenderjaar boetevrij extra aflossen. Wilt u meer aflossen? Er kan een boete verschuldigd zijn.
   • De extra aflossing is minimaal € 250,-
   • Extra aflossingen vinden altijd plaats op de 1e van de maand.
   • Een extra aflossing moet u vooraf aan ons doorgeven. Deze melding moet minimaal één maand voor de gewenste aflossingsdatum in ons bezit zijn. (voorbeeld: een aflossing per 1 december moet u vóór 1 november doorgeven).
  • Mijn rentevastperiode loopt binnenkort af, wat moet ik doen?

   U hoeft nog niets te doen. Wij sturen u 3 maanden voordat uw rentevastperiode afloopt een nieuw voorstel. Uw keuze geeft u uiterlijk 14 dagen vóór de einddatum aan ons door.

   U betaalt maandelijks achteraf. Het nieuw gekozen maandbedrag zal dus 1 maand ná de nieuwe ingangsdatum van uw rekening gehaald worden.

  • Mijn leningdeel zit in de rentebedenktijd, wat kan ik doen?

   U kunt vanaf e datum dat de rentebedenktijd ingaat een offerte bij ons aanvragen. U moet hiervoor zelf actie ondernemen.

   Wilt u een offerte ontvangen? Mail ons: whb@attens.nl.

  • Mijn rentevastperiode is nog niet gestopt, kan ik toch mijn rente wijzigen?

   Ja. Maar misschien moet u dan een boete betalen. Wilt u weten wat de boete is? Mail ons: whb@attens.nl. Wij maken voor u een berekening van de mogelijke boete en een nieuw voorstel van de op dat moment geldende rentepercentages. Deze ontvangt u per post.

  • Wordt de rente aangepast als ik (extra) aflos op mijn hypotheek?

   Lost u (extra) af op uw hypotheek en u komt daardoor in een lagere tariefklasse? Dan passen wij automatisch de rente voor u aan. Daar hoeft u niets voor te doen.

  • Kan ik de risico-opslag op mijn hypotheek verlagen?

   Is uw woning meer waard geworden of heeft u (extra) afgelost op uw hypotheek? Dan kan de risico-opslag, en dus uw rente, mogelijk omlaag. Heeft u een hypotheek met NHG of een hypotheek in de tariefklasse tot en met 60% marktwaarde? Dan heeft u al het laagste tarief. Hoe het precies zit en wat u kunt doen, leest u hier.

  • Kan ik rentemiddeling aanvragen?

   Nee, rentemiddeling is niet mogelijk.

  • Kan ik mijn rente meenemen als ik verhuis?

   Ja, dat kan. U mag uw Attens Hypotheek meenemen naar uw nieuwe woning. Dit kan u voordeel opleveren als de rente van uw huidige Attens Hypotheek interessanter is dan van een nieuw te sluiten hypotheek.

  • Ik ga verhuizen maar ben geen deelnemer meer bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Mag ik mijn Attens Hypotheek meenemen?

   Ja, u mag gewoon gebruik maken van onze verhuisregeling.

  • Adviseur

   De (hypotheek)adviseur helpt bij het verkrijgen van een lening. Een adviseur kan aangesloten zijn bij een keten of zelfstandig werken. Hij of zij bemiddelt voor meerdere geldverstrekkers.

  • Belastbaar inkomen

   Dit zijn uw inkomsten verminderd met uw aftrekposten. Hierover moet u inkomstenbelasting betalen.

  • Eigenaar

   De persoon die verantwoordelijk is voor het aflossen van de hypotheek. Wordt de lening afgesloten op basis van iemands inkomen? Dan is hij de eigenaar. Wordt de lening afgesloten op basis van het inkomen van meer personen? Dan zijn zij samen de eigenaren. De eigenaar is dus dezelfde persoon als de afnemer van de hypotheek.

  • Hogere inschrijving

   De aanvrager kan de notaris vragen om een hoger bedrag dan de hoofdsom van de lening in te schrijven bij het Kadaster. Wil de aanvrager later een extra leningdeel afsluiten, dan hoeft hij hiervoor niet opnieuw naar de notaris.

  • Hoofdelijk aansprakelijk

   De eigenaren van een huis zijn er samen, maar ook ieder voor zich, verantwoordelijk voor dat de hele lening aan de hypotheekverstrekker wordt terugbetaald.

  • Hoofdsom

   De hoofdsom is het totale bedrag dat de eigenaar leent.

  • Hypothecaire inschrijving

   De vermelding in het hypotheekregister van het Kadaster. Daarin staat door wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is gevestigd. Na aflossing van de lening kan het hypotheekrecht weer worden geschrapt.

  • Hypotheek offerte

   Het definitieve aanbod dat de klant krijgt zodra alle benodigde documenten akkoord zijn (positieve kredietwaardigheidsbeoordeling). De rente uit het renteaanbod wordt hiermee definitief. Als u de offerte getekend is, mag de akte na 2 weken gepasseerd worden bij de notaris.

  • Hypotheekakte

   Het document dat u ondertekent om de hypotheekverstrekker het hypotheekrecht te geven. Dat hypotheekrecht biedt de hypotheekverstrekker de zekerheid dat u de schuld zult terugbetalen. De akte wordt getekend bij een notaris.

  • Hypotheeknemer

   De geldverstrekker. Deze 'neemt' het recht van hypotheek over van de huiseigenaar. Attens Hypotheken staat als 'schuldeiser' en 'hypotheeknemer' in de hypotheekakte.

  • Hypotheekgever

   De persoon die geld leent en het hypotheekrecht als onderpand geeft. Deze persoon is eigenaar van het onderpand.

  • Hypotheekrecht of recht van hypotheek

   Het recht van hypotheek houdt in dat de hypotheekverstrekker de woning mag verkopen als de plichten niet worden nagekomen. De hypotheekverstrekker houdt het hypotheekrecht zolang de hele schuld nog niet is terugbetaald.

  • Hypotheekrente

   Elke maand betaalt u een bedrag aan uw hypotheekverstrekker. Dat bedrag bestaat voor een deel uit de rente over de lening. Daarnaast zit er in het maandbedrag vaak ook een deel aflossing. Dat is afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft gekozen

  • Hypotheekrenteaftrek

   De rente die u betaalt over de hypotheekschuld mag u – onder bepaalde voorwaarden –aftrekken van uw inkomen. U geeft de hypotheekrente op bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

  • Geldlening

   Alle bedragen van de leningen die u van uw hypotheekverstrekker krijgt.

  • Kadaster

   Instelling die onroerende zaken registreert en openbare registers bijhoudt. Daarin staat onder andere vermeld wie de eigenaar is van een pand en of er op dat pand een hypotheek rust.

  • Koopovereenkomst of koopcontract

   Het document waarin de afspraken staan tussen de koper en verkoper van het huis.

  • Lasten

   Dit zijn de kosten die de eigenaar betaalt voor zijn lening. Daaronder vallen de aflossing en de rente op de lening. Vaak worden de lasten per maand in rekening gebracht.

  • Leningdeel

   Een leningdeel is een onderdeel van de totale lening. Een lening heeft één of meer leningdelen. Voor de leningdelen gelden soms verschillende voorwaarden. De aflossing van het leningdeel gaat bijvoorbeeld anders.

  • Levensverzekering

   De verzekering die een uitkering geeft bij overlijden van de verzekerde of op een afgesproken datum. U geeft ons het pandrecht op de verzekering. Dit betekent dat wij de uitkering van de verzekering krijgen. Daarmee lossen we uw schuld af.

  • Looptijd

   De volledige tijd dat de hypotheek loopt. Gangbaar is 20 of 30 jaar.

  • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

   Vraagt u een hypotheek aan met NHG, dan krijgen wij de garantie dat NHG uw lening overneemt als u die zelf niet kunt betalen. Zo weten wij zeker dat we de lening terugbetaald krijgen. Daarom berekenen wij bij een aanvraag met NHG vaak een lagere rente.

  • Netto maandlasten

   Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek minus de terug te ontvangen belasting.

  • Nominale rente

   Het rentepercentage dat door de geldverstrekker in het renteaanbod wordt genoemd. Vermenigvuldigt u de nominale rente met het hypotheekbedrag, dan weet u hoeveel rente u jaarlijks betaalt.

  • Onderpand

   Voor de lening vragen wij een onderpand. Het onderpand is bijna altijd uw woning en alles wat daarbij hoort. Maar ook andere zaken kunnen onderpand zijn. In de hypotheekakte staat precies beschreven wat het onderpand is.

  • Overbruggingskrediet

   Een lening die u kan helpen om de periode tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van uw oude woning te overbruggen. U betaalt de overbruggingslening terug met de opbrengst uit de verkoop.

  • Oversluiten

   De aanvrager sluit zijn hypotheek als het ware opnieuw af. Dat doet hij bij een andere geldvertrekker of bij dezelfde.

  • Overwaarde

   Het verschil tussen waarde van uw huis (bij vrije verkoop) en de hoogte van de nog resterende hypotheekschuld, minus de verkoopkosten.

  • Renteaanbod

   Een niet-bindend aanbod van de rente. Een duidelijke indicatie van de mogelijkheden en kosten van de hypotheek, zonder een heel dossier aan te leveren.

  • Rentevastperiode

   De periode die u overeengekomen bent met de hypotheekverstrekker en waarvoor een rentepercentage is afgesproken.

  • Is mijn pensioen gekoppeld aan de Attens Hypotheek?

   Er bestaat geen direct verband tussen uw pensioen en de Attens Hypotheek. Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn belegt in zeer veel sectoren en een klein deel van het totale belegde vermogen wordt belegd in Attens Hypotheken. Beleggen in hypotheken in Nederland is, zo blijkt uit diverse onderzoeken, een zeer betrouwbare belegging.

  • Gaat het verstrekken van hypotheken uit het pensioenfonds niet ten koste van de opbouw van mijn pensioen?

   Nee, beleggen in Attens Hypotheken levert het pensioenfonds geen lager rendement op dan andere, vergelijkbare beleggingen.

  • Welke rollen spelen Pensioenfonds Zorg & Welzijn en PGGM&CO in deze hypotheek?

   Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) belegt rechtstreeks in Attens Hypotheken en is de initiatiefnemer. Reden voor het initiatief is dat de deelnemers van het pensioenfonds werken in een omgeving met specifieke arbeidsvoorwaarden, die het soms lastig maken om de gewenste hypotheek te krijgen. Zo wordt relatief vaak gewerkt met 0-urencontracten, hoewel aantoonbaar wel 30 uur per week wordt gewerkt. Deze uren worden bij de meeste reguliere hypotheekverstrekkers niet of slechts beperkt meegenomen in de berekening van de leencapaciteit. Hetzelfde geldt voor de onregelmatigheidstoeslag.

   Samen met PGGM&CO heeft PFZW goed gekeken naar de specifieke hypotheekbehoeften in de sector en op grond daarvan zijn de kenmerken vastgesteld van de Attens Hypotheek. Daarbij wordt dus rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden van de doelgroep. Dat is wat een Attens Hypotheek anders maakt dan reguliere hypotheken. PGGM&CO brengt haar leden op de hoogte van het bestaan van de Attens Hypotheek.

  • Welke rollen spelen PGGM en Syntrus Achmea Real Estate & Finance?

   PGGM heeft op verzoek van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de mogelijkheden voor het beleggen in Nederlandse hypotheken onderzocht. Op basis van dat onderzoek heeft PFZW gekozen voor een directe belegging in hypotheken. PGGM is vervolgens gevraagd op zoek te gaan naar een organisatie die dit voor haar kon realiseren. Op basis van een uitgebreide analyse van diverse marktpartijen zijn zij uitgekomen bij Syntrus Achmea. Doorslaggevende factoren, om voor Syntrus Achmea te kiezen, waren: jarenlange ervaring, goede prestaties in het verleden en een goede reputatie bij onafhankelijke hypotheekadviseurs.

  • ​Hebben de deelnemers aan PFZW met deze hypotheek ingestemd?

   Ja, het bestuur van PFZW, bestaande uit een gekozen vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers heeft ingestemd met deze hypotheek.

  • Waarom investeert PFZW niet direct in de zorg?

   PGGM, de pensioenuitvoerder van onder andere PFZW, zorgt voor investeringen op diverse vlakken, maar ook zeker in de zorg. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de websites van PGGM en PFZW.

  • ​Staat uw vraag er niet bij?

   Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur.

   Meer informatie over verantwoorde keuzes maken

   Kijk ook eens op deze websites: