We kijken naar de onregelmatigheidstoeslag die u de laatste 12 maanden heeft ontvangen. Uw maximale hypotheekbedrag kan hierdoor hoger zijn.

Welk inkomen telt nog meer mee?

De basis voor de hypotheek is natuurlijk uw brutoloon of -salaris, plus eventueel het inkomen van uw partner. Atttens Hypotheken accepteert een contract voor onbepaalde tijd zonder proeftijd of een contract voor bepaalde tijd, in combinatie met een schriftelijke verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat hij het voornemen heeft om uw dienstverband te verlengen.

Verder tellen als inkomsten mee: onregelmatigheidstoeslag, vakantietoeslag, inkomsten uit regelmatig overwerk (binnen uw beroep), een vaste dertiende maand en een onvoorwaardelijke eindejaarsuitkering.

Tip: u kunt er ook voor kiezen om bepaalde inkomsten voor de zekerheid niet mee te tellen. Uw hypotheekadviseur kan u adviseren over wat verstandig en reëel is.