Hieronder vindt u de complete lijst waarvoor  wij uw gegevens verwerken die u hebt verstrekt omdat u een hypotheek wilt afsluiten of al heeft afgesloten:

 • Het verwerken van persoonsgegevens voor het beoordelen en accepteren van hypotheekaanvragen.
 • Het verwerken van persoonsgegevens om overeenkomsten met betrokkenen aan te gaan en uit te voeren.
 • Behoeften en voorkeuren van hypotheekgevers in kaart te kunnen brengen.
 • Het verwerken van persoonsgegevens om betrokkenen goed op de hoogte te kunnen houden over ontwikkelingen met betrekking tot de hypothecaire geldlening en het daar aan gekoppelde vastgoed (bijv. in het kader van duurzaamheid, wettelijke ontwikkelingen, zorgplicht)
 • Het berekenen, vastleggen en innen van aflossingen en andere hypotheekgerelateerde betalingen.
 • Het verwerken van persoonsgegevens om intensief beheer en bijzonder beheer-activiteiten te kunnen uitvoeren.
 • Het verwerken van gegevens zoals te vinden op internet in het kader van een persoonlijk onderzoek.
 • Alsmede de uitvoering of toepassing van een wet.
 • Registratie van contacten met hypotheekgevers.
 • De verwerking van persoonsgegevens om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken.
 • Om een schatting van onze risico’s te kunnen maken.
 • De verwerking van persoonsgegevens om betalingen te verwerken.
 • De verwerking van persoonsgegevens om ervoor zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft door te voorkomen dat zaken worden gedaan met misdadigers en terroristen.
 • De verwerking van persoonsgegeven om ervoor te zorgen dat strafbaar gedrag tegen financiële instellingen wordt opgespoord, wordt voorkomen en wordt bestreden. Dit kan door een melding te doen in een waarschuwingssysteem als er sprake is van wanbetaling of fraude. Dit geldt ook voor strafbaar gedrag tegen de groep van bedrijven van Achmea B.V.
 • De verwerking van persoonsgegevens om instellingen te waarschuwen als er iets niet klopt. Syntrus Achmea Real Estate & Finance kan de gegevens van de Betrokkene bijvoorbeeld doorgeven aan een toezichthouder.
 • De verwerking van persoonsgegevens om ons aan de wet te kunnen houden.
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek, statistisch en marktonderzoek te kunnen doen.
 • De verwerking van persoonsgegevens om research te kunnen uitvoeren (trends met betrekking tot de vastgoed, mogelijke investeringsopties etc.)
 • De verwerking van persoonsgegevens om benchmark onderzoeken uit te kunnen voeren.
 • De verwerking van persoonsgegevens om de Betrokkene informatie te geven over producten die goed bij hem/haar passen.
 • Het verwerken van persoonsgegevens ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en in het kader van business continuity management.
 • Het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden waaronder het onderhouden van contacten met potentiele investeerders.  
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie en beleid.
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van (accountants)controle, het voldoen aan wettelijke (fiscale) binnen- en buitenlandse verplichtingen.
 • Het berekenen, vastleggen en uitvoeren van financiële transacties met betrekking tot de bedrijfsvoering van Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 • Het berekenen, vastleggen en uitvoeren van verkoop van producten en diensten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer. 
 • Het laten uitvoeren van taxaties.
 • Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aan en verkoop van onroerend goed, alsmede het uitvoeren van bouwprojecten.
 • Het uitvoeren van crediteuren/debiteuren controle ten behoeve van orderverwerking en verkoopondersteuning.
 • Het kunnen onderhouden van relaties met andere zakelijke partijen zoals hypotheekadviseurs, taxateurs, makelaars, leveranciers van kantoorartikelen etc. Kortom, het onderhouden van zakelijke contacten die nodig zijn om te kunnen functioneren als onderneming.