Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, neem dan eerst contact op met uw adviseur. De adviseur kan u goed begeleiden omdat hij/zij uw persoonlijke situatie kent.

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier onderaan de pagina in te vullen.

Let op! Heeft u al een hypotheek bij ons? Vergeet dan niet uw hypotheeknummer in te vullen. Wij kunnen u dan sneller en beter helpen.

Wij nemen uw klacht in behandeling

Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons. Hebben wij meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken? Dan laten wij dat uiteraard aan u weten.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het KIFID bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Wilt u hier gebruik van maken? Dien uw klacht dan, binnen 3 maanden na dagtekening van onze reactie, in bij:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoonnummer: 070 - 333 8999
www.kifid.nl

Tevens heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de burgerlijke rechter.


Ik heb een klacht

Aanhef *